Новини

Начало » Новини
Финансови отчети на дружеството 4то тримесечие
30.01.2013

Дружеството публикува финансовите отчети за четвъртото тримесечие на 2012 година. Повече информация в секция документи на уебсайта ни.

Финансови отчети на дружеството III тримесечие
29.10.2012

Може да намерите отчетите за третото тримесечие в секция документи на нашия сайт.

Успешно завърши обратното изкупуване
15.10.2012

Във връзка с публикувано уведомление за начало на обратно изкупуване на до 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени акции, ви уведомяваме, че Дружеството изкупи обратно 60 000 обикновени акции. Общият брой на притежаваните от "София Комерс Заложни Къщи" АД собствени акции към 15 Октомври 2012 г. е 120 000 (сто и двадесет хиляди) обикновени акции. Тъй като Дружеството изкупи предвидения в решението на Съвета на директорите максимален брой обикновени акции (60 000), обратното изкупуване се прекратява до ново решение на Съвета на директорите.

Второ обратно изкупуване на акции стартира София Комерс Заложни Къщи АД
08.10.2012

Дружеството започва повторно обратно изкупуване на обикновени акции. Определена е минимална цена от 4 лева за брой, а максималната е 8 лева. Целта е да се засили доверието в акциите на дружеството и да повиши ликвидността, в контекста на световната финансова криза. Може да намерите решението на съвета на директорите в секция документи на уебсайта.

Протокол от ИОС 2012
10.09.2012

Акционерите на София Комерс Заложни къщи АД проведоха ИОС за разширяване предмета на дейност

Страница: