София Комерс Заложни Къщи - Магазини за пари!

Контакти

тел. (02) 962 76 63;
(02) 962 96 90
факс: (02) 962 76 63

гр. София
бул. "Христо Ботев" №3
[email protected]
[email protected]

За нас

„София Комерс – Заложни Къщи” АД развива дейност в сферата на финансовото посредничество. Дружеството поддържа мрежа от заложни къщи в цялата страна, чиято основна дейност е предоставянето на парични заеми срещу залог на движимо имущество. „София Комерс” дава възможност на всеки свой клиент за бърз кредит, и то с облекчена процедура по олихвяване и погасяване на задължението.

Всяка една заложна къща на дружеството приема широк спектър от движими вещи за обезпечение, а именно: бижута, ценности, телевизори, видеотехника, музикални уредби, скъпа битова техника и др. Не се приемат като обезпечение предмети на изкуството, поради особения режим, под който са поставени тези вещи.

Още за нас

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪРЗИ БИЗНЕС И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМИ!

Посетете страницата на dozepe